Стрес меншин. Презентація для роботи з маргіналізованими групами.

Стрес меншин: контекст пригнічення, неусвідомлений більшістю

Для роботи з маргіналізованими групами психологічною службою оргазізації, а саме психотерапевт Лєрой В.І.  розробив презентацію:
Стрес меншин: контекст пригнічення, неусвідомлений більшістю
Яка направлена для розширення знань про пригнічення та дискримінацію.

Стрес меншин –  форма соціального стресу, який переживають індивіди та спільноти внаслідок їх приналежності до стигматизованих груп, щодо яких існують упередження та дискримінація. • Внаслідок життя у стресовому соціальному середовищі — стресі меншості — люди, що належать до стигматизованих груп, мають більше проблем зі здоров’ям, на відміну від тих людей, які не належать до груп меншин.